De voordelen Van Axiome Concept

Axiome Concept® biedt een softwarematige oplossing die het mogelijk maak om één centrale plek te creëren voor beheer dat voorziet in de noden van beheerders en exploitanten van infrastructuren. Deze oplossing leent zich makkelijk tot alle technische activiteiten die met toezicht en bewaking te maken hebben. Deze oplossing voor lokaal gebruik of op afstand kan aan iedere hoeveelheid informatie aangepast worden, alsook aan de aard van de te verwerken informatie.

De oplossingen van Axiome Concept® bieden de mogelijkheid om één of meerdere sites in real time op afstand te beheren, ongeacht de feitelijke afstand. Deze functie verleent de gebruiker een grotere flexibiliteit in het gebruik van onze software en zorgt voor een verbeterd en vereenvoudigd beheer.

Oplossingen van de laatste generatie
Axiome Concept® houdt voortdurend de laatste technologische trends in het oog, speelt in op de laatste innovaties op de markt en integreert deze om voortdurend de meest geavanceerde technologieën te kunnen aanbieden, om op de best mogelijke manier op de behoeften van onze klanten te kunnen inspelen.

Informatie wordt met eenvoud en snelheid verwerkt
Onze Axiome Concept® oplossing brengt alle informatie samen, wat een eenvoudige, snelle, ludieke en intuïtieve verwerking hiervan mogelijk maakt.

Veiligheid van de Sites
De oplossingen van Axiome Concept® geven de gebruiker de mogelijkheid om een site real-time op te volgen en te bewaken en om verschillende Axi PMS® procedures toe te passen, geïntegreerd en aangepast aan elk specifieke activiteit.

Verbeteren van de hulmiddelen en de werkomstandigheden
Optimalisatie van de werkplek door middel van een verbetering van de gereedschappen en een herverdeling van de taken.

Optimaliseren van het onderhoud
Een interactieve oplossing geïntegreerd in de Supervisor die het mogelijk maakt om onderhoudstaken op te volgen en in te plannen.

Het op afstand bewaken van sites, een Systeem dat een grote hoeveelheid sites kan beheren

Ongelijkheid in de uitrustingen op de verschillende sites, communicatiemedium wordt belemmerd op sommige plaatsen

Hoge vervangingskosten van bestaande systemen, de bewaking op afstand wordt bemoeilijkt

Onveiligheid van sites die op afstand worden bewaakt, een gebrek aan flexibiliteit en snelheid ten aanzien van interventies

Het opzetten van een platform voor gecentraliseerd beheer en van communicatiemodules die compatibiliteit waarborgen met bestaande apparatuur

Optimalisatie van de veiligheid van de sites, optimalisatie en vereenvoudiging van interventietaken, betere opvolging van de interventies, beheer op afstand van een hoog aantal sites ongeacht hun locatie

Rejoignez-nous sur
facebook

Rejoignez-nous sur
linkedin