Supervisie et centralisatie veiligheid & beveiliging

Het installeren van een hypervisie-oplossing maak het onder ander mogelijk de sites beter te beveiligen.
Wat betreft de beveiliging, onze Supervisor zorgt voor en betere veiligheid op de sites ten opzichte van technische en fysieke risico’s die schade kunnen berokkenen aan personen of aan installaties in een gebouw of een site. Alle beveiligingssystemen op een site zijn met elkaar verbonden en gecentraliseerd zodat alle alarmen in real-time verzameld worden ter verwerking en om de nodige procedures op te starten. Met de Supervisor is het mogelijk om automatische of op vraag een actieplan op te starten, die van op afstand uitrustingen kunnen sturen zoals bijvoorbeeld ventilatie, brand werende deuren, nooduitgangen enz.
De veiligheid waarborgen houdt in dat elke opzettelijke daad die een bedreiging vormt voor mensen en voor de installaties wordt voorkomen, zoals: onbeleefdheid, handelingen met kwaad omzet, diefstal, agressie of terroristische daden. Met dit doel beheren wij vanaf de Supervisor alle veiligheidsuitrustingen zoals videobewaking, toegangscontrole en inbraakdetectie.

solution surete solution surete solution surete solution surete

Propriëtaire oplossing

Wij hebben onze eigen software- en hardware-oplossingen ontwikkeld, waardoor we op de beste mogelijke manier tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen en behoeften van onze klanten. De Axi-Sat® is een automaat dat, eenmaal geïnstalleerd in een site, communiceert met de aanwezige apparatuur door middel van fysieke aansluitingen of protocollen, en zal het mogelijk maken om alle aangesloten apparatuur lokaal of op afstand te beheren. Dankzij de verbinding van Axi-Sat® met de Supervisor, zal u in staat zijn om alle informatie te centraliseren en de installaties vanuit één enkele werkstation op afstand te beheren.

Multisysteem-beheer

Het gaat er om de beheerder de in staat te stellen om een globaal overzicht te hebben van de werking en van de geautomatiseerde onderdelen van een gebouw of van een industriële installatie.
De vergaarde gegevens komen uit verschillende technieken:

  • alarmen (storing, abnormale beëindiging, meting van een overschrijding drempelwaarde…).
  • statussen (werking van een uitrusting, positie, informatie van commando’s…)

De uitrustingen onder supervisie kunnen onder andere zijn :

  • branddetectie, brandblussysteem, compartimentalisatie, brandwerende deuren
  • videobewaking
  • toegangscontrole
  • perimeter intrusion detection

Het is door middel van de communicatie met de meeste apparaten die op de markt zijn, dat Axiome Concept® een oplossing biedt die exploitanten in staat stelt om alle technieken te centraliseren in één enkele interface op een betrouwbare, snelle en intuïtieve manier.

Beheer in geval van brand

In geval van een incident of van een belangrijke voorval op de site, is ons supervisie-gereedschap in staat om verschillende scenario’s te creëren om het personeel te begeleiden in het toepassen van de nodige procedures.
Bij een brandalarm, bijvoorbeeld, wordt er een brandalarm weergegeven op de Supervisor, door middel van geolokalisatie wordt de exacte locatie in het gebouw bepaald, het dichtstbijzijnde videobeeld wordt weergegeven om alle twijfel uit te sluiten, en tenslotte worden de te volgen procedures in geval van brand weergeven op de Supervisor.
Als de brand wordt bevestigd, kan de activatie van bepaalde automatische acties worden gekoppeld aan de procedure in het systeem, zoals het sluiten van brandwerende deuren, activatie van het rookafvoersysteem, de aansturing van de liften of het automatisch openen van de nooddeuren.
Het automatiseren van de uit te voeren handelingen en van de te volgen procedures zorgt er voor dat de mensen die de leiding hebben, terdege begeleid worden bij het uitvoeren van hun taken in alle kalmte en rust.

Beheer van videosystemen

The supervisor recovers all of a building's videos and offers the operator or manager the option of visual confirmation by associating each alarm or command with the closest or most relevant video.
Axiome Concept® also incorporates video analysis solutions that can detect and count people, and even recognize their faces.
Video management software and advanced image analysis applications are very important in such cases, because they make the routine work of agents easier, and allow images to be found much more quickly.

solution surete

Intrusion management

De Supervisor verzamelt alle videobeelden van een gebouw en stelt deze ter beschikking aan de operator of aan de beheerder, zodat deze de mogelijkheid heeft om in geval van twijfel een videobeeld op te roepen door aan elk alarm of commando te koppelen aan het dichtstbijzijnde videobeeld of die het meest van toepassing is.
Axiome Concept® integreert ook video-analyse oplossingen die in staat te zijn om detectie toe te passen, personentelling en gezichtsherkenning.
De video-beheer software en geavanceerde beeld-analyse applicaties zijn dan ook heel belangrijk omdat zij het dagelijks werk van de operatoren vergemakkelijken doordat ze sneller videobeelden kunnen terugvinden.

solution surete

guillement-d Een volledig en gepersonaliseerd aanbod guillement-d

Om ons aanbod volledig te maken, hebben wij eveneens modules ontwikkeld voor traceerbaarheid, analyse en gepersonaliseerde en specifieke statistieken om u te helpen bij het verfijnen van uw analyse en het optimaliseren van het beheer.

Procedures

Axi-PMS® is een beheermodule voor procedures en instructies. Deze is in staat om op uniforme wijze een geheel aan procedures uit te voeren vanuit één geharmoniseerd model, dat op elke denkbare situatie toepasselijk is, ongeacht het aantal te beheren sites. Axi-PMS® is gebaseerd op de laatste webtechnologieën, is open en makkelijk te implementeren, en heeft een geïntegreerde meertalige interface. Uw procedures zijn geautomatiseerd en kunnen automatisch op de Supervisor verschijnen bij het opkomen van een alarm of bij het uitvoeren van een commando.
Wenst u meer te weten over dit product Klik hier!

solution parking

Mobiele toepassingen

Axi-Mobile

Axi-Mobile® is een aangepaste versie van Axi-View® en Axi-Orion® , beschikbaar voor Android Smartphones. Met deze app kan u in real-time alarmen visualiseren van al uw sites, commando’s uitvoeren op de technische apparatuur en live videobeelden bekijken.
Met Axi-Mobile® heeft u de mogelijkheid om vanop een tablet of een smartphone verschillende apparaten te besturen zoals het openen van een slagboom, verlichting aansturen, het openen van een deur…
Dankzij onze app en een eenvoudige verbinding met een mobiel netwerk, bent u permanent verbonden met uw sites, waar u ook bent.
Wenst u meer te weten over dit product Klik hier!

solution parking

Axi-Watch

Axi-Watch® is een mobile applicatie voor identificatie en geolokalisatie van een bepaald voorval of incident op een site.
Deze applicatie geeft de mogelijkheid aan een persoon die een bewakingsronde uitvoert om real-time een incident of voorval te melden met behulp van zijn Android Smartphone.
Met Axi-Watch® kan men een foto’s, commentaar en geolokatie doorsturen via een webserver.
Deze informatie wordt in real-time gemeld op de Supervisor PC, de informatie wordt verwerkt en doorgestuurd naar de betrokken diensten. Indien nodig kan het voorval in de wacht geplaatst worden of worden gearchiveerd.
Wenst u meer te weten over dit product Klik hier!

solution parking

Controlecentrum

Axiome Connect® staat ter uwer beschikking om u te helpen bij het op maat ontwerpen van uw beheer op afstand, dit naargelang u wensen en noden. Ons controlecentrum biedt u 24 uur per dag, zeven dagen per week onmiddellijke assistentie, een actieve back-up en een efficiënt technische bijstandsteam.
Ons bekwaam call center team is klantvriendelijk en beantwoordt de vragen van uw klanten in real-time, onmiddellijk en doeltreffend, dit ter volledige voldoening van uw klanten.
Ons Controlecentrum-team beheert op afstand alle beheer-en veiligheidsapparatuur van uw sites. Ons Controlecentrum zorgt voor de optimalisatie van de werking van de apparatuur en de verbetering van het beheer van uw installaties.
Wenst u meer te weten over dit product Klik hier!

solution parking

Rejoignez-nous sur
facebook

Rejoignez-nous sur
linkedin